1. Home Page
Ön Bilgilendirme Formu

1. SATICI


Ünvanı: [Satıcı Ünvanı]

Adresi: [Satıcı Adresi]

Telefon: [Satıcı Telefon No]

Fax: [Satıcı Fax]

Müşteri Hizmetleri Telefon: []

Mersis Numarası: []

 

2. ÜRÜNÜN NİTELİKLERİ VE ÖDEME


Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri


Ödeme Şekli : []

Ödeme sayfasında sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.
Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler ve farklı ödeme araçları sunulabilir. Bu tür uygulamalar, hizmet ve ödeme araçları bankanız ile aranızdaki ilişkiye tabidir.
Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı ekstrenize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması hususu bankanız ile aranızdaki sözleşmelere tabidir.

Ürün Adı ve Temel NitelikleriAdetSatış Bedeli (KDV dahil toplam Türk Lirası)Vadeli Satış Bedeli (KDV dahil toplam)
 


3. KARGO ve TESLİMAT

Paketleme, kargo ve teslim masrafları TÜKETİCİ tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti [] TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir. Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi veya SATICI’nın bayilik ilişkisi kurduğu kişiler tarafından, TÜKETİCİ'nin yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında TÜKETİCİ'nin adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, TÜKETİCİ'nin ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir. Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir.

4 . CAYMA HAKKI


TÜKETİCİ, SATICI ile imzaladığı Mesafeli Satış Sözleşmesi'nden 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise TÜKETİCİ'nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak TÜKETİCİ, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, TÜKETİCİ'nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, TÜKETİCİ'nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, TÜKETİCİ'nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan internet sitemizde yer alan iade bölümünden gerçekleştirebilirsiniz. Cayma hakkınız kapsamında öngörülen taşıyıcı sipariş edilen ürünü tarafınıza teslim eden SATICI bayii veya kargo firmasıdır.
Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya TÜKETİCİ'ye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
f) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, TÜKETİCİ'nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
TÜKETİCİ'nin "Alışveriş Kredisi" ya da banka ile kurduğu bir ilişkiye tabi bir yöntem/hizmet ile ödeme seçeneğini seçmesi halinde, TÜKETİCİ, banka ile akdettiği “Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi”nden cayma hakkının, Banka ve TÜKETİCİ arasındaki Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
TÜKETİCİ'nin, SATICI ile imzaladığı Mesafeli Satış Sözleşmesi'nden cayması, Banka ile arasındaki Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi'ni otomatikman SONA ERDİRMEYECEKTİR. TÜKETİCİ'nin, Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi'nden cayması için cayma talebini Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi'nde belirtilen süreler içerisinde, yine Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi'nde öngörülen usule uygun olarak kredi veren Banka'ya yöneltmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, TÜKETİCİ tarafından Banka'ya yapılması gereken bildirimin hiç yapılmaması veya geç yapılması durumunda ya da Banka ile TÜKETİCİ arasındaki kredi ilişkisi ile ilgili SATICI'nın hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır.
Tüketicilerin şikayet ve itirazları: Siparişinize ve/veya siparişinize konu ürüne ve/veya şiparişinizle ilgili herhangi bir konuda şikayetinizin olması halinde şikayetlerinizi ve yasal süresi dahilinde iletilecek cayma taleplerinizi aşağıda belirtilen iletişim bilgileri veya https://www.kale.com.tr internet sitesinde belirtilen https://www.kale.com.tr sayfası vasıtasıyla SATICI’ya iletebilirsiniz. İletmiş olduğunuz şikayet başvurularınız derhal kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede size geri dönüş sağlanacaktır.
CAYMA HAKKININ KULLANILMASI, ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN BİLDİRİLMESİ İÇİN İLETİŞİM ADRESLERİMİZ: https://www.kale.com.tr
CAYMA HAKKININ KULLANILMASI, ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN BİLDİRİLMESİ İÇİN WEB SAYFAMIZ: https://www.kale.com.tr

5. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ:


İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur.
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır.

6. DEVİR:


SATICI ile TÜKETİCİ arasında akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi, SATICI tarafından herhangi bir üçüncü kişiye serbestçe devredilebilecek olup devir halinde SATICI, devralan ile birlikte müteselsilen sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


7. DİĞER HUSUSLAR:
Tüketici, internet sitesi üzerinden "eskiyi getir-yeniyi götür" adı altında ya da “belirli bir adet satın alana belirli bir adet ürün bedava” veya “belirli bir tutarda alışveriş yapana belirli bir tutarda indirim” gibi (bunlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tüm kampanyalardan yararlanma şartının kampanya koşullarının tam ve zamanında yerine getirilmesi olduğunu, bu kapsamda bir kampanyadan faydalanmak için internet sitesi'nde belirtilen kampanya koşullarını tam ve zamanında yerine getirmesi gerektiğini, aksi takdirde söz konusu kampanyadan yararlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda satın alınan ürüne ilişkin fatura, kampanya şartlarının Tüketici tarafından sağlanıp sağlanmadığının belirlenmesi akabinde düzenlenecektir.


SATICI:


Ünvanı:  [Satıcı Ünvanı]

Adresi: [Satıcı Adresi]

Telefon: [Satıcı Telefon No]

Fax: [Satıcı Fax]

Müşteri Hizmetleri Telefon: []

Mersis Numarası: []

ALICI("TÜKETİCİ"):


Adı/Soyadı/Ünvanı: [Alıcı Adı Soyadı / Ünvanı]

Adresi : [Alıcı Adresi]

Telefon: [Alıcı Telefon No]

Email: [Alıcı Email]

TCKN: [Alıcı TC]

Tarih: [] 

            ;
Processing
Please wait
Country and Language Selection
Apply Cancel
Hello
You are accessing the website for International, would you like to continue on this website?
YES, CONTINUE ON INTERNATIONAL NO, GO TO THE WEBSITE FOR TURKIYE
Haber bültenimize kaydolun
Yeni koleksiyonlarımızı keşfetmek ve promosyonlarımızdan haberdar olmak için e-posta adresinizi girin.
Aydınlatma Metni ’ne uygun olarak e-posta ile elektronik ticari ileti almayı kabul ediyorum.
Aboneliğiniz Başarıyla Tamamlandı

You can access account details here.

Hello
You are accessing the website for International, would you like to continue on this website?
Yes, continue on International No, go to the websıte for Turkiye