1. Ana Sayfa
 2. Yetkili Servisler ve Hizmetler
 3. Mimari Hizmetler & Anahtar Teslim Tadilat Hizmetleri
Mimari Hizmetler & Anahtar Teslim Tadilat Hizmetleri

Mimari tasarım ve anahtar teslim tadilat hizmetlerimizle hayallerinizdeki yaşam alanlarını tasarlamanıza yardımcı oluyoruz.

Mimari Hizmetler & Anahtar Teslim Tadilat Hizmetleri
Premium Yetkili Servisler Hangi Hizmetleri Veriyor?
 1. Ücretsiz Keşif
 2. Proje tasarım ve teklif
 3. İç mimar danışmanlığı
 4. Tesisat, tadilat
 5. Yalıtım
 6. Boya
 7. Seramik uygulamaları
Sizi Arayalım
İletişim bilgilerinizi bırakın, size hızlıca geri dönüş yapalım.

GÖNDER

KALE WEB SAYFASI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA ve RIZA BEYANI

İşbu yazı yoluyla internet sitemizi ziyaret eden sizleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “Kanun”) gereğince bilgilendirilmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni, internet sitemizi kullanan ziyaretçilerimizden toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, paylaşılması, üçüncü taraflara aktarılması, saklanması, silinmesi ve imhası süreçleri ile bunlara ilişkin ilkelerimiz hakkında ziyaretçilerimizin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

I) Veri sorumlusu

KALESERAMİK Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. (kısaca “KALESERAMİK”) Adres: Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası 34330 Levent İstanbul/Türkiye, Mersis No:229000429600015, Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

II) Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenecek

Kişisel verileriniz, aşağıdaki durum ve koşullarda KALESERAMİK tarafından Kanun kapsamında işlenmektedir:

Kişisel verileriniz;

 1. Kampanya, satış ve pazarlama faaliyetlerinde kullanmak için,
 2. Düzenlediğimiz organizasyonlar ve sunduğumuz hizmetlere ile ilgili bilgi iletişimi yapılması için,
 3. Sosyal medyada yapılan etkinlik haberlerinde kullanılmak amacıyla,
 4. İnternet sitesi kullanıcıları ve ziyaretçilerinin kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi, veri analizi yapabilmek için,
 5. Sitede sunulan hizmetlerimizin kalitesinin artırılması için,
 6. site üzerinden hizmet alınması durumunda bu hizmetin gerekliliklerinin yerine getirilebilmesi için.

III) Hangi kişisel verileriniz işlenecek

Aşağıdakilerle sınırlı olmamak ve bunlar örnekleyici olmak kaydı ile sizinle kurulacak hukuki ilişkiye veya yapılacak işleme göre aşağıdaki verileriniz işlenecektir,

 1. bize iletmiş olduğunuz ve/veya internet sitenizde veya diğer kanallarda ilan ettiğiniz iletişim bilgileriniz,
 2. İnternet sitemize ve burada bağlantısı verilen sosyal medya hesaplarımıza yüklediğiniz veya gönderdiğiniz her türlü veri, fotoğraf, paylaşım vb.
 3. ilgilendiğiniz ürünler, teklif almak istediğiniz ürün veya hizmetler
 4. İnternet sitemize ulaşmak için kullandığınız tarayıcı, üzerinden geldiğiniz internet sitesi veya uygulama gibi bilgiler
 5. 5651 sayılı yasa gereği tutulması zorunlu olan IP, kullanılan protokol ve iletişim kayıtları,
 6. ziyaret ettiğiniz alt sayfalar, buralarda harcana süre vb. kullanım istatistikleri

IV) Kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilecek

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve Kanun’un belirlediği şartlara göre;

 1. İştiraklerimize, grup şirketlerimize, hissedarlarımıza
 2. Ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,
 3. Ticari, mali ve hukuki danışmanlıklar ve denetimler amacıyla danışmanlara ve denetim firmalarına,
 4. Kampanya, tanıtım ve duyurularımızın yapılabilmesi için bu süreçlerin içinde olan taşeron ve hizmet alınan 3.taraflara,
 5. Müşteri şikayetlerinin çözümlenmesi amacıyla alınan Çağrı Merkezi ve/veya Şikayet takibi hizmeti şirketlerine,
 6. Yalnızca Kanunlarda şart koşulduğu ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yargı mercilerine,
 7. Yalnızca Kanunlarda şart koşulduğu ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yargı mercilerine,
 8. Sitemizle bağlantılı sosyal medya hesapları ile yaptığınız iletişim için yer sağlayıcı veya sistem sağlayıcı olan sosyal medya platformu sahibi şirketlerle
 9. Veri aktarımı için rızanızı aldığımız diğer alıcılara, açık rızanız ya da Kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

V) Kişisel veri işlemenin yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, KALESERAMİK veya KALESERAMİK adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi, sosyal medya kanallarımız, mobil uygulamalarımız ve bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı, görsel veya elektronik kanallar aracılığıyla ve açık rızanız alınmak suretiyle toplanmaktadır. İnternet sitemiz ve bağlantılı sosyal medya hesapları ile ilgili otomatik veri toplama yöntemlerimiz için https://www.kale.com.tr/tr/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden çerez politikamıza ulaşabilirsiniz.

Kişisel verileriniz, KALESERAMİK tarafından, ticari faaliyetlerimizin sunulabilmesi ve faaliyetlerimizde sürekliliğin sağlanabilmesi, Kanunlarca öngörülen sorumluluklarımızın tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla işlenmektedir.

VI) Kanun gereğince yasal haklarınız

KVKK’nın 11. maddesinde haklarınız yazılı olup, bunlar aşağıdaki gibidir:

KALESERAMİK’e yazılı olarak başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
 7. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.kale.com.tr adresindeki formu doldurarak, şirketimizin; Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası, 34330 Levent-İSTANBUL adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebilir veya formun imzalı bir suretini ks-kvkk@kale.com.tr ya da kaleseramikas@hs01.kep.tr mail adresine iletebilirsiniz.

Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.

Yukarıdaki aydınlatma metni ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerimin satış, pazarlama tanıtım faaliyetleri çerçevesinde işlenmesine ve bu faaliyetlerin yürütülmesi konusunda hizmet alınan tedarikçi ve iş ortakları ile paylaşılmasına rıza gösteriyorum.

İşleminiz Yapılıyor
Lütfen bekleyin
Ülke ve Dil Seçimi
Uygula Vazgeç
Hello
You are accessing the website for International, would you like to continue on this website?
YES, CONTINUE ON INTERNATIONAL NO, GO TO THE WEBSITE FOR TURKIYE
Haber bültenimize kaydolun
Yeni koleksiyonlarımızı keşfetmek ve promosyonlarımızdan haberdar olmak için e-posta adresinizi girin.
Aydınlatma Metni ’ne uygun olarak e-posta ile elektronik ticari ileti almayı kabul ediyorum.
Aboneliğiniz Başarıyla Tamamlandı

Hesap detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Hello
You are accessing the website for International, would you like to continue on this website?
Yes, continue on International No, go to the websıte for Turkiye