1. Ana Sayfa
  2. Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış
Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI:

Ünvanı: [Satıcı Ünvanı]

Adresi: [Satıcı Adresi]

Telefon: [Satıcı Telefon No]

Fax: [Satıcı Fax]

Müşteri Hizmetleri Telefon: []

Mersis Numarası: []

1.2. ALICI("TÜKETİCİ"):

Adı/Soyadı/Ünvanı: [Alıcı Adı Soyadı / Ünvanı]

Adresi : [Alıcı Adresi]

Telefon: [Alıcı Telefon No]

Email: [Alıcı Email]

TCKN: [Alıcı TC]

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, TÜKETİCİ'nin https://www.kale.com.tr internet sitesinden elektronik olarak siparişini verdiği ve aşağıda özellikler ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1- Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri aşağıda belirtilmiştir:


Ürün Adı ve Temel NitelikleriAdetSatış Bedeli (KDV dahil toplam Türk Lirası)Vadeli Satış Bedeli (KDV dahil toplam)
 


3.2- Ödeme Şekli : Kredi Kartı ile İşlem

Ödeme sayfasında sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır. Bankanız ile tarafınız arasındaki sözleşmeler dahilinde seçtiğiniz taksit adedinin üstünde bir taksit adedi bankanız tarafından uygulanabilir ve/veya bankanızın tarafınıza uyguladığı çeşitli ödeme kolaylıkları ve hizmetler söz konusu olabilir. Bu tür düzenleme ve hizmetler bankanız aranızdaki sözleşmelere tabidir. Bankanız taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması hususu bankanız ile aranızdaki sözleşmelere tabidir.

3.3- TÜKETİCİ, bankasının sunduğu (kredi kartı, elektronik ödeme aracı vb.) çeşitli hizmetlerden yararlanarak ödeme yaptığında, ilgili faiz oranlarını, temerrüt faizi ve ödeme planı ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, bu hususların TÜKETİCİ ile banka arasındaki ilişkiye tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kredili satış imkanı da bankalar tarafından sunulduğundan, kredili satış halinde de faiz oranlarını, temerrüt faizi ve ödeme planı ile ilgili bilgiler TÜKETİCİ tarafından banka ile teyit edilecektir. Kredili satış işlemi TÜKETİCİ ile banka arasındaki sözleşmelere tabidir.

3.4 - İade Prosedürü:

TÜKETİCİ'nin cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile TÜKETİCİ'ye bedel iadesine karar verilen durumlarda, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

a) Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, TÜKETİCİ ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka TÜKETİCİ'ye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların TÜKETİCİ'nin kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. TÜKETİCİ'nin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve TÜKETİCİ iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. TÜKETİCİ ile banka arasında farklı şekilde bir tutar iade yöntemi belirlenmiş olabilir. Bu husus TÜKETİCİ ile banka arasındaki ilişkiye tabidir. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödemektedir.
TÜKETİCİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.
b) Havale/EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

İade, TÜKETİCİ'den banka hesap bilgileri istenerek, TÜKETİCİ'nin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve EFT şeklinde yapılacaktır. SATICI ürün bedelinin tamamını bahsedilen banka hesabına tek seferde transfer eder.
TÜKETİCİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

c) Alışveriş Kredisi ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

İade, TÜKETİCİ'den banka hesap bilgileri istenerek,TÜKETİCİ'nin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve EFT şeklinde yapılacaktır. SATICI ürün bedelinin tamamını bahsedilen banka hesabına tek seferde transfer eder.
TÜKETİCİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

3.5- Teslimat Şekli ve Adresi :

Teslimat Adresi : [Alıcı Adresi] 
Teslim Edilecek Kişi: [Alıcı Adı Soyadı / Ünvanı]
Fatura Adresi : [] 

Paketleme, kargo ve teslim masrafları TÜKETİCİ tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti [] TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir. Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi veya SATICI’nın bayilik ilişkisi kurduğu kişiler tarafından, TÜKETİCİ'nin yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında TÜKETİCİ'nin adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, TÜKETİCİ'nin ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

3.6. TÜKETİCİ’nin siparişini internet sitemiz üzerinde nihai olarak onaylaması halinde kargo firması (veya SATICI tarafından teslim ile görevlendirilecek olan SATICI bayii), teslimat adresi, ödeme seçim ve bilgilerinin kendi onayıyla kaydedilerek saklanmasını kabul eder. "TÜKETİCİ'NİN" rızası ile kaydedilen ilgili bilgiler, TÜKETİCİ'NİN talebi durumunda imha edilir.

MADDE 4- CAYMA HAKKI

TÜKETİCİ, SATICI ile imzaladığı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nden 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise TÜKETİCİ'nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak TÜKETİCİ, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, TÜKETİCİ'nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, TÜKETİCİ'nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, TÜKETİCİ'nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan internet sitemizde yer alan iade bölümünden gerçekleştirebilirsiniz. Cayma hakkınız kapsamında öngörülen taşıyıcı sipariş edilen ürünü tarafınıza teslim eden SATICI bayii veya kargo firmasıdır.
Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya TÜKETİCİ'ye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
f) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, TÜKETİCİ'nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
TÜKETİCİ'nin "Alışveriş Kredisi" ya da banka ile kurduğu bir ilişkiye tabi bir yöntem/hizmet ile ödeme seçeneğini seçmesi halinde, TÜKETİCİ, banka ile akdettiği “Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi”nden cayma hakkının, Banka ve TÜKETİCİ arasındaki Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
TÜKETİCİ'nin, SATICI ile imzaladığı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nden cayması, Banka ile arasındaki Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi'ni otomatikman SONA ERDİRMEYECEKTİR. TÜKETİCİ'nin, Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi'nden cayması için cayma talebini Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi'nde belirtilen süreler içerisinde, yine Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi'nde öngörülen usule uygun olarak kredi veren Banka'ya yöneltmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, TÜKETİCİ tarafından Banka'ya yapılması gereken bildirimin hiç yapılmaması veya geç yapılması durumunda ya da Banka ile TÜKETİCİ arasındaki kredi ilişkisi ile ilgili SATICI'nın hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır.

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

5.1- TÜKETİCİ, İnternet Sitesi'nde sözleşme konusu ürüne ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2- Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir. Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI'ya aittir.

5.3- Sözleşme konusu ürün, TÜKETİCİ'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin TÜKETİCİ'nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6- Ürünün tesliminden sonra TÜKETİCİ'ya ait kredi kartının TÜKETİCİ'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, TÜKETİCİ'nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün SATICI'ya gönderilmesi zorunludur.

5.7- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin ayıplı (arızalı, bozuk vb.) olması halinde veya garanti kapsamında ve şartları dahilinde arızalanması veya bozulması halinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için söz konusu ürünler SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

5.8- 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

MADDE 6- UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukuku'dur.
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda TÜKETİCİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 7 – DEVİR
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, SATICI tarafından herhangi bir üçüncü kişiye serbestçe devredilebilecek olup devir halinde SATICI, devralan ile birlikte müteselsilen sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8 – DİĞER HUSUSLAR
Tüketici, internet sitesi üzerinden "eskiyi getir-yeniyi götür" adı altında ya da “belirli bir adet satın alana belirli bir adet ürün bedava” veya “belirli bir tutarda alışveriş yapana belirli bir tutarda indirim” gibi (bunlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tüm kampanyalardan yararlanma şartının kampanya koşullarının tam ve zamanında yerine getirilmesi olduğunu, bu kapsamda bir kampanyadan faydalanmak için internet sitesi'nde belirtilen kampanya koşullarını tam ve zamanında yerine getirmesi gerektiğini, aksi takdirde söz konusu kampanyadan yararlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda satın alınan ürüne ilişkin fatura, kampanya şartlarının Tüketici tarafından sağlanıp sağlanmadığının belirlenmesi akabinde düzenlenecektir.

SATICI : [Satıcı Ünvanı]


ALICI(""TÜKETİCİ"") : [Alıcı Adı Soyadı / Ünvanı]    


Tarih : []  

 

;
İşleminiz Yapılıyor
Lütfen bekleyin
Ülke ve Dil Seçimi
Uygula Vazgeç
Hello
You are accessing the website for International, would you like to continue on this website?
YES, CONTINUE ON INTERNATIONAL NO, GO TO THE WEBSITE FOR TURKIYE
Haber bültenimize kaydolun
Yeni koleksiyonlarımızı keşfetmek ve promosyonlarımızdan haberdar olmak için e-posta adresinizi girin.
Aydınlatma Metni ’ne uygun olarak e-posta ile elektronik ticari ileti almayı kabul ediyorum.
Aboneliğiniz Başarıyla Tamamlandı

Hesap detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Hello
You are accessing the website for International, would you like to continue on this website?
Yes, continue on International No, go to the websıte for Turkiye