Yatırımcı İlişkileri

Türkiye'nin ilk seramik karo üreticisi olan Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. 1957 yılında, ilk yer karosu üreticisi olan Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. ise 1972 yılında kuruldu. Çanakkale Seramik, duvar karosunda kalitenin adı olurken, Kalebodur ise ürüne adını verdi. Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş ve Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. 2000 yılında "Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş" ismiyle tek çatı altında birleştiler.

Çanakkale Seramik ve Kalebodur markaları ile üretimini sürdüren Kaleseramik 66 milyon metrekare/yıllık üretim kapasitesi ile tek bir alanda üretim yapan dünyanın en büyük seramik kuruluşudur.

Toplam Çan'da 1.250.000 metrekare açık alan ve 650.000 metrekare kapalı alanda kurulu 50 fabrikada üretimini sürdüren Kaleseramik, 27,5 milyon metrekare/yıl duvar karosu, 32 milyon metrekare yer karosu ve 6,5 milyon metrekare granit seramiğin yanı sıra, 15.000 ton izolatör, 40.000 ton frit üretimi kapasitesine sahiptir. Yozgat'ta 562.000 metrekare açık alan ve 24.000 metrekare kapalı alanda kurulu fabrika 2007 yılı Haziran ayında üretime başlamış olup, 3,6 milyon metrekare/yıl yer karosu üretimi kapasitesine sahiptir.

50 değişik ebatta 1900 çeşit yer karosu ve 60 değişik ebatta 2200 çeşit duvar karosu üreten Kaleseramik, her yıl yaklaşık 200 çeşit yeni ürünü tüketicilerin beğenisine sunmaktadır.

Kaleseramik ve Çevre

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi Anonim Şirketi'nde, kalite, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri uygulamalarına ek olarak, TS EN ISO 14001:2005 standardının şartlarına uygun olarak bir çevre yönetim sistemi uygulanmaktadır.

Kaleseramik'in üretim ve hizmet prosesleri sonucunda oluşan tüm atıkları yürürlükteki yasal şartlara uygun olarak yönetilmektedir.

Oluşan proses ve evsel atık su, Çan ve Semedeli'de bulunan iki ayrı arıtma tesisinde arıtılmaktadır. Yapılan arıtma işlemi ile atık su, bir dizi fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemlerden geçtikten sonra, ilgili yasal şartlara uygun olarak çevreye verilmektedir.

Kaleseramik üst yönetimi, çevre konusundaki duyarlılığını, belirlediği ve ilgili tüm taraflara duyurduğu politika ile ortaya koymuştur.

Kaleseramik Politikası

İnsan uygarlığının yeşerdiği topraklarda, bu toprakları kullanarak üretim yapan Kaleseramik'in Üst Yönetimi;

 • değişen müşteri istek ve zevklerini zamanında belirlemeyi,
 • pazara müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlayacak kalitede ürünler sunmayı,
 • teknik ve teknolojik gelişmeleri takip etmeyi,
 • ürünlerin ulusal ve uluslararası resmi standardlarda öngörülen teknik spesifikasyonlara asgari sahip olmasını,
 • yatırım planlarından mevcut üretim tesislerine ve üretimden taşımaya kadar, her aşamada, çevreyi korumayı, kirliliği önlemeyi, enerjiyi Kaleseramik'in niteliğine, büyüklüğüne ve gücüne uygun kullanmayı,
 • enerji ve doğal kaynakları etkin kullanmayı,
 • çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı ve gereken tedbirleri almayı,
 • İş Sağlığı Güvenliği performansını sürekli iyileştirmeyi, çalışanların yaralanmalarını ve sağlık sorunlarını önlemeyi,
 • yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymayı,
 • hedef ve amaçlara ulaşmak için gerekli olan kaynakları tedarik etmeyi,
 • tüm çalışanları desteklemeyi ve katılımlarını sağlamayı,
 • politikanın halkın erişimine açık olduğunu, ve düzenli olarak gözden geçirilmesini,
 • politikanın Kaleseramik ve Kaleseramik adına çalışan tüm personele duyurmayı,
 • enerji performansını arttıracak tasarım çalışmaları, enerji verimli ürün ve servis hizmeti satın alınacağını,
 • kalite, çevre, iş sağlığı güvenliği ve enerji yönetim sistemlerinin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.
İlgili Dökümanlar
30.06.2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2012 Faaliyet Raporu ve Mali Tablolar
Kaydileştirilmeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Duyuru
Kaleseramik Kalevit Duyuru Metni ve Ekleri
Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu
Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı SPK Özel Durum Açıklaması
Birleşme Nedeniyle Sermaye Artırımı YKK. SPK Özel Durum Açıkla
Genel Kurul İlanı SPK Özel Durum Açıklaması
Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
İneceleme Hakkına İlişkin İlan Duyurusu
İzmir Şubesi Açılışı Özel Durum Açıklaması
29.03.2013 - Olağanüstü Genel Kurul SPK Açıklama İlanı
29.03.2013 - Olağanüstü Genel Kurul SPK Açıklama Formu
Kaleseramik Kurumsal Temsilci İlanı
Kaleseramik ile Kalevit Şirketlerinin Birşeşmesi ile ilgili SPK
Bölünme Sonrası Kurulacak Şirket İsimleri ile ilgili Açıklama
29.09.2012 - Olağanüstü G. Kurul ve A, B,H Hisedarlar Top.
29.09.2012 - Olağanüstü Genel Kurul SPK Açıklaması
29.09.2012 - Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
(A), (B) ve (H) Grubu Hissedarlar Özel Toplantı Tutanakları
T.T.K. 25. Madde SPK Özel Durum Açıklaması
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti
Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Kısmi Bölünme ile ilgili SPK İzni
Bölünme Sonrası Kurulacak Şirket İsimleri ile ilgili SPK Özel Du
Sermaye Artırımı Yönetim kurulu Kararı
SPK izin yazısı, Kayda Alma Belgesi ve Onaylı İzahname
(A) ve (H) Grubu Ortakların Yeni Pay Almalarına İlişkin Duyuru
Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Açıklama
SPK yazısı, Tescile Mesnet Belge, Y.K.K. ve T.T.S.G
Ortak Hisse Devri Özel Durum Açıklaması
2011 Genel Kurul Toplantısı Özel Durum Açıklaması
Kısmi Bölünme ile ilgili Özel Durum Açıklaması

Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için KVKK Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.